– Vi upplever att Posten bedriver en medveten politik för att hålla nere lönerna. Det visar sig i låga ingångslöner, många tillfälliga anställningar och många deltidsanställningar. Däremot har man inga bekymmer med att öppna plånboken för cheferna. Utfallet för chefernas löneglidning under 2003 är 180 miljoner kronor. Våra medlemmar har ingen löneglidning alls. Trenden är snarare den motsatta, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
– I och med att vi inte kommer någonstans i förhandlingarna måste vi vidta någon form av åtgärder. Vi säger upp avtalet och varslar om total arbetsnedläggelse på tre postterminaler i Stockholm.
Konflikten handlar om två saker.
Det ena är att Posten kräver försämringar i de avtalsom handlar om de postanställdas trygghet, till exempel vid uppsägning.
Det andra är den lönetrappa som Seko krävt. En sådan lönetrappa skulle höja ingångslönen från dagens 12.657 kronor i månaden till 14.000 kronor. Seko har krävt att lönetrappan slutar på 18.000 kronor. Idag når man efter 2,5 år en slutlön på 14.920 kronor och får därefter en individuell lönesättning.
– Den individuella lönesättningen gör att många inte ens får en reallöneökning. Det är en ohållbar situation. Postarbetare har under flera år haft en sämre löneutveckling än andra grupper på arbetsmarknaden. Det måste det bli ändring på.

Sekos varsel träder i kraft den 25 oktober 16.00 och omfattar följande arbetsplatser:
• Blockad mot övertid, mertid, nyanställningar samt inhyrning av personal Posten Sverige AB med tillhörande dotterbolag.
• Total arbetsnedläggelse, strejk, för samtliga medlemmar i Seko inom Produktion vid Brev och Paketterminal Tomteboda.
• Total arbetsnedläggelse, strejk, för samtliga medlemmar i Seko inom Produktion vid Brevterminal Årsta.
• Total arbetsnedläggelse, strejk, för samtliga medlemmar i Seko inom Produktion vid Paketterminal Segeltorp.
• Samtliga ovannämnda arbeten och arbetsplatser förklaras samtidigt i blockad.
Om arbetsgivaren åsidosätter de varslade stridsåtgärderna kommer Seko att överväga att utvidga konfliktåtgärderna.