– Det är tråkigt att en sån här fråga ska behöva gå så långt att man måste låta AD avgöra. Men jag är segerviss och när det väl är avgjort vet vi vad som gäller, säger Palle Rosén som är klubbordförande på SJ:s callcenter i Tranås och ansvarig för callcenterverksamheten i företagsfacket.
Stämningen till AD handlar om ett 30-tal tjänster som tillsattes på callcentret i Tranås under våren-försommaren 2006. Trots att elva deltidsanställda hade lämnat in skriftliga besked om att de begärde företräde till högre sysselsättningsgrad, prövade inte SJ möjligheten att göra detta. Istället nyanställde företaget personal utan att förhandla med Seko. SJ menar att de inte har någon skyldighet att förhandla innan de tillsätter nya tjänster.
Principfrågan gäller många fler än de tjänster man nu tvistar om i Tranås. Seko har jobbat länge med att försöka omvandla fler deltidstjänster till heltider.
– SJ har fruktansvärt mycket deltidsanställningar på sina callcenter. Många hamnar runt 80 procent. Vi hävdar att man lika gärna kan höja upp en del till 100 procent och därigenom täcka behovet av mer personal. Vi är relativt lågavlönade redan från början. Det är svårt att leva på en deltidslön, säger Palle Rosén.
På SJ:s callcenter i Tranås arbetar omkring 110 fast anställda och ett 20-tal behovsanställda. Minsta arbetstidsmått är 21 procent.