Från och med 1 juli 2008 ändras systemet för finansieringen av a-kassan. Då ersätts den så kallade förhöjda finansieringsavgiften med en arbetslöshetsavgift. En avgift som kopplas till arbetslösheten i a-kassans branscher.
Inom Sekos verksamhetsområden har arbetslösheten sjunkit kraftigt de senaste 18 månaderna. Något som har inneburit att utbetalningarna minskat med en tredjedel jämfört med 2007.
– Bland annat har vi det nya Väg_&_ban-avtalet som ger fast anställning till många som tidigare var arbetslösa på vintern, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.
Eftersom avgiften kopplas till arbetslösheten kan den komma att justeras med jämna mellanrum. Hur ofta är dock oklart, men den ska täcka 33 procent av a-kassans utbetalningar per månad.
– Den nya avgiften kommer att gälla året ut åtminstone. Men vi har inte fått besked om hur ofta den ska räknas om, säger Janne Rudén.
Samtidigt som Seko presenterade sänkningen får regeringen skarp kritik av Finanspolitiska rådet för de tidigare genomförda höjningarna av avgifterna till a-kassan:
”Reformerna av a-kassans finansiering är ett misslyckade som helt i onödan minskat anslutningen till a-kassan. Vid nästa lågkonjunktur kommer många arbetslösa att stå utan försäkringsskydd.”
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Fotnot: Finanspolitiska rådet är en myndighet som ska granska regeringens finanspolitik.