– Medlarbudet skulle innebära försämringar i de allmänna anställningsvillkoren och marginellt högre löneökningar i förhållande till det bud som arbetsgivarnas tidigare lagt. Det innebär enligt vår mening sammantaget en faktisk försämring av arbetsgivarbudet som vi tidigare förkastat. Därför svarade vi nej till medlarna, säger Janne Rudén som är Sekos förbundsordförande.
Medlarnas bud tog heller inte upp frågan om vem som ska städa befälens hytter. Seko accepterar inte att driftsbesättningen kan beordras att städa befälens hytter, vilket var en av orsakerna till att förhandlingarna strandade i mitten av maj.
– Svensk sjöfart har idag en stabil grund och en positiv utveckling. Den har vi åstadkommit med gemensamma krafter. Mot den bakgrunden är det uppseendeväckande att inte redarna kan acceptera att sjöfolket ska ha samma andel i välståndsutvecklingen som andra motsvarande grupper på arbetsmarknaden, säger Janne Rudén.
Klockan 05.00 torsdagen den 27 maj kommer mellan 400 och 500 ombordanställda på tre passagerarfärjor och sex lastfartyg att gå ut i strejk om man inte hittar en lösning i förhandlingarna innan dess.