– På bolagsstämman föreslog jag att man istället för att dela ut pengarna till ägaren skulle lägga pengarna till omställningsåtgärder för de anställda i Svensk Kassaservice, säger Alf Mellström som är koncernfackets ordförande på Seko Posten.
Minskade volymer i Svensk Kassaservice leder till kortare öppettider och fler deltidsanställningar.
– Samtidigt vet alla att personalen inte kommer att få behålla sin deltid heller på sikt. Pengarna hade man kunnat använda för att göra det bästa för den gruppen istället.
Men ägarens representant på bolagsstämman röstade inte oväntat för styrelsens majoritetsförslag. Vilket innebar att de 175 miljonerna gick till statskassan istället för till omställningsåtgärder.
– Thomas Östros ser sig gärna som koncernchef för staten och Ulrika Messing som skyddsängel för samhällsservicen. Tyvärr verkar de inte ha någon bra dialog. Det drabbar våra medlemmar för de har dessvärre ingen skyddsängel från staten som vakar över dem. Svaret från staten på frågan om framtiden för Svensk Kassaservice har bara blivit ytterligare en utredning, som om frågan inte var utredd nog, säger Alf Mellström.