Elof Isaksson, Seko:s representant i företagsfacket, säger att den nya uppgörelsen ger bättre villkor än LAS (Lagen om anställningsskydd).
Han är mest nöjd med att anställda som fyller 55 år får dubblerad uppsägningstid, 24 månader, och att personer som fyller 60 kan få riktade erbjudanden om avtalspension.
– Men den nya överenskommelsen är inte lika bra som det förlorade omställningsavtalet. Det grymmaste är att vi förlorat trotjänarbegreppet. Det innebar att den som fyllt 55 inte gick att säga upp, säger Elof Isaksson.
Hur många Seko-medlemmar som berörs av personalminskningarna är oklart.
– Det vet vi först i mars när vi börjar förhandla. Först ska Telia ta reda på hur verksamheten ska bedrivas med färre anställda.
Omställningsavtalet på Telia försvann i september 2008 i samband med att avtalet skulle omförhandlas. Seko var det enda fack som godkände de nya skrivningarna och då blev det inget avtal.
Utan omställningsavtal är det reglerna i LAS som gäller.