Förhandlingarna gäller de servicetekniker som idag är anställda i Relacom men som tidigare arbetat åt Telia.
Det var när Telia sålde serviceverksamheten till Flextronics, som efter några år sålde den vidare till Relacom, som teknikerna förlorade möjligheten att gå i pension vid 60 års ålder, så kallade ERB.
Seko och SIF har tidigare, var och en för sig, förhandlat med arbetsgivarna på lokal nivå men utan att komma fram till något resultat. Nu samordnas den centrala förhandlingarna som inleds den 22 oktober.