Seminariet hade arrangerats av ABF, Attac och Seko Stockholm. Bland deltagarna på den välbesökta heldagstillställningen fanns Johan Ehrenberg från Etc, Irene Wennemo från LO och journalisten/debattören Margareta Norlin.
Tomas Abrahamsson fortsatte sitt anförande med att peka på några andra konsekvenser av avregleringen på det statliga området:
– Andra konsekvenser som vi kan se är en ständig kostnadspress och lönsamhetsjakt, som har haft negativ inverkan på kvalitén, långsiktigheten och investeringarna i verksamheterna. Dessutom har de anställda pressats på ett oacceptabelt sätt: färre personer förväntas göra mera jobb.

#bv#Läs hela Tomas anförande.#ev#”