Inför LO-besluten om samordning har Sekos förbundsstyrelse ställt krav på en ordentlig kvinnosatsning i den kommande avtalsrörelsen. De kraven tillgodoses nu, menar Janne Rudén.
– Jämställdhetspotten är en bra konstruktion. När vi väger in satsningarna på lägstalönerna också tycker jag att det är ett bra förslag. Det är ju en kompromiss för att alla skulle kunna ställa sig bakom. Tyvärr blev det inte så.
Det slutliga beskedet om samordningen kommer emellertid inte förrän den 1 december. Först då ska LO-förbunden lämna besked om samordningen.
Janne Rudén konstaterar att LO-förslaget rört upp känslorna hos arbetsgivarorganisationen Almega, som är en av Sekos motparter.
– Jonas Milton på Almega pratar om att de inte kommer att kunna ta ut de här kostnaderna från företagens kunder. Det är konstigt att det alltid är problem när LO-medlemmarna vill ha sin andel. När vd:arna höjer sina löner är det aldrig problem. Vem är de som betalar deras löner?
– Dessutom glömmer Almega att det finns en produktivitetsökning i Sverige. Vi ligger en procent över normen inom EU. Det kan vi ta ut i avtalsrörelsen.