Åsa Thörnlund, EU-koordinator på förbundskontoret är föräldraledig från den 23 oktober.