Hot och våld mot personalen. Brister i underhåll och säkerhet. Branden i tunnelbanan häromdagen är bara det senaste tecknet på att situationen i Stockholms tunnelbana har blivit ohållbar. Inte bara för de anställda utan också för resenärerna.
– Det är oacceptabelt att Connex använder vagnar som inte är kvalitetssäkrade. Än mer oacceptabelt är det att Tågia, som sköter underhållet, medvetet släpper iväg vagnar där underhållet inte är utfört på det sätt som förväntas. Som vi ser det, är det konsekvenser av dåliga upphandlingar, säger Janne Rudén.
Seko kräver nu att Stockholms tunnelbana ska vara bland de säkraste i världen. Vägen dit går via ett kvalitetssäkrat underhåll på tunnelbanetågen, att kontanthanteringen tas bort, att man inför dubbelbemanning och använder väktare under vissa tider på dygnet, skaffar ett bättre larmsystem och installerar övervakningskameror i vagnarna.
Seko har nu begärt överläggningar inte bara med SL:s ledning utan också Järnvägsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.