Den aktuella arbetsplatsen vid Liljeholmstorget i Stockholm togs ut i konflikt sedan Seko sagt upp 2003 års väg- och banavtal med arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier.
Arbetstagarna på arbetsplatsen var medlemmar i Byggnads som vid tidpunkten hade avtal med Sveriges Byggindustrier.
I samband med konflikten mellan Seko och Sveriges Byggindustrier den 23 april lade arbetstagarna ner jobbet.
Från Byggnads sida hävdar man att det inte var någon olovlig konflikt utan att arbetstagarna hade rätt att vara neutrala. Det innebar att de inte behövde utföra konfliktdrabbat arbete men att de var skyldiga att arbeta om arbetsgivaren omplacerade dem till annat jobb.
Arbetsdomstolen anser dock att rätten att vara neutral i en konflikt är individuell och inte en rättighet som en facklig organisation kan åberopa.
I det aktuella fallet säger domstolen att Byggnad ombudsmän uppmanade arbetstagarna att lägga ner jobbet och därmed var det frågan om en olaglig stridsåtgärd.
Därför dömer AD Byggnads till böter på sammanlagt 50.000 kronor samt att betala motpartens rättegångskostnader på 240.000 kronor.