– De anställda i Citymail har fått ut för lite pengar. Företaget har ensidigt lagt ut lönehöjningar efter eget tycke. Dessutom har de bara betalat ut 1,3 procent istället för de 2,4 procent som vi var överens om, säger Jens Saverstam som är ombudsman på Seko.
I stämningen har Seko begärt att AD ska slå fast att Sekos beräkningsmodell är den rätta.
– Det är en knepig tvist. Citymail har tagit pengar från potten för dem som har individuell lön för att höja löner till nivåerna för den lönetrappa som gäller de första åren.
Lönetrappan utgör också lägstalön för de individuella lönerna, i-lönerna. En löneökning som Seko menar redan är betald i samband med att avtalet skrevs.
Om Citymail fortsätter beräkna i-lönerna på samma sätt resten av den treåriga avtalsperioden kommer personalen att få lägre löneökningar varje år. Konsekvensen skulle bli att avtalet skulle ge mindre än 1 procent sista avtalsåret.
– Hade vi kunnat föreställa oss att arbetsgivarna tolkade avtalet så här hade vi aldrig skrivit på. Vi tror att de först i efterhand förstod hur mycket avtalet skulle kosta.
Förhandlingarna om årets löneförhöjningar har också brutit samman och läggs nu på is tills AD kommit med sitt beslut, något som kan ta upp till ett år.
Vinner Seko i AD kommer retroaktiva löner att betalas ut från och med den 1 september 2004. Annars kommer 2007 års löneförhandlingar att föras i ett väldigt hårt klimat.
Seko har nu två tvister med Citymail i Arbetsdomstolen. I november stämde Seko företaget för att löneutvecklingen för de timanställda vikarierna inte följer löneutvecklingen för de fast anställda. Det innebär till exempel att en vikarierande brevbärare redan efter sex månader tjänar fem kronor mindre i timmen än de borde göra enligt Sekos tolkning.
Jens Saverstam tycker att företaget agerar konstigt.
– Citymail säger att de vill ha individuella löner rakt av. Men de kan ju inte hantera i-löner utan vill bestämma allt själva. Jag tror inte att de förstår att de förstör hela lönesystemet på det här sättet. Får brevbärarna på Citymail inte ut några pengar kommer de att kräva att vi ska ta bort i-lönesystem i nästa avtalsrörelse.