Alla garanteras en löneökning på minst 700 kronor under treårsperioden.
Semesterlönegarantin höjs från 935 kronor till 1.055 under avtalsperioden, vilket motsvarar 12,8 procent.
– Avtalet har en tydlig låglöneprofil, dels genom en höjning av semesterlönegarantin, dels genom de så kallade krontalsskivorna som innebär att insamlingen till lönepotten ger mer än 2,4 procent. Pengar som sedan ska fördelas, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
Insamlingsmodellen till lönepotten ger 2,4 procent eller lägst 465 kronor år 2004, 2,4 procent eller lägst 475 kronor år 2005 och 2,5 procent eller lägst 505 kronor år 2006. Det samlade värdet av avtalet beräknas emellertid till 8,3 procent.
Avtalet gäller till den 30 september 2007.