I den nya organisationen delas landet in i fem arbetsområden, Norra Sverige, Bergslagen, Mälardalen, Västra Götaland och Södra Götaland.
Cheferna för arbetsområdena ska framför allt hantera förbundets interna personalfrågor. Seko-avdelningarnas verksamhet gentemot medlemmarna påverkas inte av omorganisationen. En arbetsgrupp ska vara färdig med ett förslag till ny organisation till den sista januari nästa år.
Följande avdelningar ingår i de nya arbetsområdena.
• Norra Sverige: Seko Norrbotten, Seko Västerbotten, Seko Jämtland och Seko Västernorrland. Chef blir Agneta Olsson, i dag ombudsman på väg- och ban i Jämtland.
• Bergslagen: Seko Gävle, Seko Dalarna, Seko Örebro och Seko Värmland. Chef Janne Öhman, i dag ombudsman i Gävle.
• Mälardalen: Seko Stockholm, Seko Mälardalen, Seko Östra. Chef Bjarne Isaksson, i dag ombudsman på Seko Stockholm.
• Västra Götaland: Seko Göteborg, Seko Västra och Seko Sjöfolk. Chef för västra Götaland är ännu inte tillsatt.
• Södra Götaland: Seko Sydöstra, Seko Halland/Jönköping, Seko Skåne. Chef Lotta Hansson, i dag ombudsman i Seko väg- och ban Skåne.