Den arbetsgrupp som tillsattes i och med det nya spårtrafikavtalet i höstas har mötts två gånger för att diskutera problemen för dem som drabbas av så kallad Loss of license, och alltså inte kan ha kvar sin tjänst.
   – Men tyvärr verkar inte Almega vara så intresserade av en lösning, säger ombudsmannen Valle Karlsson på Seko. Vi har inte kommit till ett förhandlingsläge men målet är att ha ett klart förslag till halvårsskiftet, säger han.
   Han vill se någon form av förstärkt omställningsförsäkring för dem som drabbas, till exempel genom förlängd uppsägningstid eller en försäkring som betalar ut ett engångsbelopp.