Förändringarna i a-kassan kommer att införas den 1:a januari men nedtrappningen av ersättningen senareläggs till den 5:e mars av administrativa skäl.
Både försäkringskassan och a-kassorna har tidigare kritiserat förslaget eftersom det innebär stora administrativa problem att genomföra förändringarna vid årsskiftet.
Arbetsmarknadsutskottet vill också göra det möjligt att beräkna a-kasseersättning på en tidigare lön. En person som kvalificerat sig till en ny a-kasseperiod genom att ta ett jobb med lägre lön ska kunna få sin ersättning beräknad på en tidigare högre lön. Ersättningen blir då 65 procent av den högre lönen. Utskottet vill på det sättet premiera dem som tar ett arbete även om det är till en lägre lön än tidigare.