Åtgärderna syftar till att möta förbundets försämrade ekonomi som uppstått på grund av minskade intäkter från medlemsavgifterna.
– Det handlar om att frigöra kostnader på omkring tio miljoner och vi gör det för att slippa höja medlemsavgiften, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.
Just nu pågår en process för att se hur den övertalighet som uppstår ska lösas. Totalt handlar det alltså om ett tjugotal tjänster på den administrativa sidan som försvinner.
Enligt den nya strukturplanen för Sekos organisation ska antalet avdelningar minska från 16 till 9.
När antalet avdelningar minskar kommer tre lokala avdelningskontor att försvinna, det är kontoren i Uppsala, Jönköping och Skövde.

De nya avdelningarna är:

Nya avdelningar omfattar nuvarande avdelningar
Norra Sverige Norrbotten och Västerbotten
Mellannorrland Västernorrland och Jämtland
Gävle/Dala Dalarna och Gävleborg
Västra Svealand Värmland och Örebro
Stockholm Stockholm
Mälardalen Mälardalen och Östra
Västra Götaland Göteborg och Västra
Småland Sydöstra och Halland-Jönköping
Skåne Skåne