Varför ska vi prata med er som bara skriver illa om oss? Frågan ställdes av kristdemokraten Annelie Enochsontill Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk för några år sedan. Hennes fråga är en del av svaret på varför sjöfolket nu presenterar en handlingsplan för svensk sjöfart.

– För vår trovärdighet måste vi vara konstruktiva, dra vårt strå till stacken och inte bara gnälla, sa Kenny Reinhold på seminariet i Almedalen där handlingsplanen presenterades.

Det finns givetvis fler och viktigare anledningar till att planen kommer nu, den viktigaste är läget för svenska sjöfart, på fyra år har 5000 svenska sjömän förlorat jobbet, 98 fartyg har flaggats ut och inget tyder på utvecklingen kommer att vända.

Visserligen har regeringen nyligen kommit med en handlingsplan. En bra sådan, enligt Kenny Reinhold. Bra, om den hade kommit för tio år sedan.

Men nu anser han att det krävs snabba beslut, det första och viktigaste gäller tonnageskatt, införs den betyder det att svenska rederier får samma skatteregler som konkurrerande rederier i Europa. Ett förändrat sjöfartsstöd, satsningar på utbildning och olika regelförenklingar finns också med i handlingsplanen.

Kenny Reinhold vill dessutom se en långsiktig vision om svensk sjöfart som, så långt det är möjligt, delas av fack, politiker och redare. Allt för att motverka fortsatt utflaggning.

Jessica Rosencrantz, moderat riksdagsledamot i Trafikutskottet, fanns på plats i panelen och hon höll med Kenny Reinhold i det mesta han sa, att arbetstillfällen ska värnas, utflaggning motverkas och utbildning satsas på. Men hon menade att de frågorna behandlas i regeringens handlingsplan och att det redan nu förs en diskussion om regelförenklingar och sjöfartsstöd.

 En viktig roll inom sjöfarten spelar transportköparna, det är ju de som bestämmer om lasten ska gå på svenska eller på fiffelflaggade fartyg. Helena Sjögren, transportpolitisk rådgivare på Skogsindustrierna tyckte att det var ”otroligt bra” att Seko Sjöfolk tagit fram sin handlingsplan samtidigt som (även) hon saknar en sammanhållen vision om sjöfarten.

Transportköparna kan ställa krav på att rederierna har justa villkor när de handlar upp transporter. Enligt Helena Sjögren görs det från Skogsindustriernas medlemmar, men kanske inte tillräckligt ofta. Hennes ambition är att det ska ske vid varje tillfälle, och kanske även omfatta miljö och energianvändning.

– Vi har en policy när det gäller lastbilstransporter, kanske kommer det en även för frakter till sjöss.

Kenny Reinhold konstaterade att det alltmer sitter i människors bakhuvud att titta efter rättvise- och miljömärkta varor.

– På sikt måste det också bli en konkurrensfördel att svenska rederier har justa villkor för sjömännen. Fair trade måste också bli Fair shipping.