Jas är exempel på en gökunge” som tränger undan mycket annat av försvarets verksamhet.
   Av beställningen på 204 plan är det endast 60-80 plan som behövs i det nya försvaret.
   – När försvaret beställde planen hade vi dubbelt så många flygflottiljer jämfört med vad vi har i dag, säger Lars Holm, Seko försvar.
   Omställningen från det tidigare invasionsförsvaret med stora mängder materiel och bemanning till det flexibla försvar som kallas insatsförsvar skapar problem.
   Att ta fram nya vapensystem är dyrt och komplicerat och är en process som löper över många år. Därför har försvarsmakten skrivit långsiktiga avtal med sina leverantörer, avtal som det inte går att komma ur när verkligheten förändrats.
   Att bryta kontrakten blir dyrt på grund av dryga böter.
   – Det är ju bra om RRV kan hitta andra vägar att lösa den här knuten men det är svårt, säger Lars Holm.
   – För tio år sedan hade vi kanske 20 bataljoner, idag är vi nere på 5-6 stycken, exemplifierar han.
   Det här gör att besparingar inom försvaret nästan undantagslöst slår mot den del av försvarsanslagen som går till utbildning av soldater.
leif.andersson@seko.se

RÄTTELSE
till texten om granskning av försvaret.
   Det är inte riksrevisionsverket som ska granska försvaret utan riksrevisionen.
   Den första juli ersattes riksrevisionsverket av riksrevisionen som är en sammanslagning av det gamla RRV och riksdagens revisorer.
leif.andersson@seko.se”