Enligt Lennart Grufberg, ansvarig riksrevisor, är beredningen så ofullständig att regeringen bryter mot grundlagen.
– Regeringen har inte gjort den genomgång som utlovades i budgetpropositionen i höstas. Jag anser att beredningen av regeringens proposition om försäljning inte motsvarar de krav som grundlagen ställer, säger han i ett pressmeddelande.
I kritiken framgår att regeringen inte genomfört den genomgång av argumenten för och emot en försäljning som den sagt skulle göras.
Näringsdepartementet, som ansvarar för försäljningarna, kritiseras för bristande dokumentation vilket gjort det svårt att i efterhand granska regeringens agerande, menar Riksrevisionen i sin rapport.