Företaget har också sagt upp kollektivavtalet som reglerar ersättningen vid extrema arbetsbelastningar.
Seko har därför begärt förhandling för brott mot kollektivavtalet.