I slutet av april i år sa miljödomstolen i Vänersborg nej till Ringhals miljöprövningsansökan om att få öka produktionen vid kärnkraftverket.
Domstolen ansåg att det fanns tveksamheter både vad gäller hur det radioaktiva avfallet ska tas omhand och på säkerheten vid anläggningen. Frågan hamnade därmed på regeringens bord.
Nu har regeringen prövat effekthöjning både enligt kärntekniklagen och miljöbalken.
Det innebär att Ringhals nu får tillstånd att höja effekten på reaktor ett och fyra, liksom att fortsätta köra reaktor två på höjd effekt. Villkoren för effekthöjningen lämnar regeringen till Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, att bestämma.
Regeringen har tidigare lämnat tillstånd till effekthöjningar vid nio av de totalt tolv svenska kärnkraftsreaktorerna, senast år 1990. Efter stängningen av Barsebäck ligger den totala kärnkraftsproducerade effekten i dag på 9.242 MW. Efter effekthöjningen på Ringhals kommer den att öka med cirka 200 MW.