Det är i energiöverenskommelsen från i somras mellan de fyra borgerliga partierna som man kom överens om att undersöka om det går att helt eller delvis lösa upp samägandet.
Avsikten är att på så sätt öka konkurrensen mellan de stora elproducenterna.
Ägandet av Sveriges kärnkraftsanläggningar är sammanflätat mellan de tre stora elproducenterna Vattenfall, Eon och Fortum.
– Forsmarks Kraftgrupp ägs av Vattenfall till 66 procent, av Mellansvensk Kraftgrupp till 25,5 procent och av Eon till 8,5 procent.
Mellansvensk kraftgrupp ägs i sin tur av Fortum med 87 procent, Skellefteå kraft 7,7 procent och Eon Kärnkraft Sverige 5,3 procent.
– Oskarshamns kraftgrupp, OKG, med fyra reaktorer är ett dotterbolag till Eon Sverige som äger 54,5 procent medan den andra ägaren Fortum äger 45,5 procent.
– Ringhalsgruppen ägs till 70,4 procent av Vattenfall och till 29,6 procent av Eon Sverige.
Företagsgruppen är ett resultat av uppgörelsen mellan staten och Eon sedan riksdagen beslutade att Barsebäck 1 skulle stängas. Eon fick en del av Ringhals som