Det är ett av de krav som Seko framförde när man igår mötte kriminalvårdens ledning. Bakgrunden är den rapport som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, släppte för några veckor sedan. Rapporten visade att var fjärde kriminalvårdare utsatts för hot och våld i sitt jobb. När det gäller vårdare med klientkontakt är det så många som 40 procent som utsatts. Enligt statistik från Afa försäkring ligger kriminalvårdarna i topp när det gäller godkända arbetsolycksfall i relation till antalet anställda. Först på tredje plats ligger Polisen.