– Regeringens handlingsförlamning är en katastrof för de anställda i Svensk Kassaservice, säger Alf Mellström som är koncernfackets ordförande i Posten.
– Det innebär att kassörerna får fortsätta sväva i ovisshet. Posten kommer att fortsätta anpassa kontorsnätet allt eftersom transaktionerna minskar, heltidsjobb kommer att bli deltidsjobb. När man till sist släcker lyset för gott, kommer det att innebära att en massa kvinnor går ut i arbetslöshet från ett deltidsarbete istället för ett heltidsarbete. Det är för jävligt.
Seko kräver att regeringen tar ansvar för Svensk Kassaservice.