Lars Johansson har idag lämnat in en anmälan till KU, konstitutionsutskottet, för att de ska granska om regeringen brutit mot riksdagsordningen.
Om man hade kunnat betala in avgifterna i förväg, hade den gamla avgiften gällt. Men nu blev det inte så och de höjda avgifterna började gälla vid årsskiftet.
Tidigare har både vänsterpartister och socialdemokrater KU-anmält regeringen för att de ansett att remisstiden innan beslutet om a-kassan varit för kort.