Det säger Sekos ordförande Valle Karlsson i en kommentar till den nationella trafikplan som Trafikverket presenterade igår.

-Vår kritik riktar sig främst mot den som håller i plånboken, det vill säga regeringen. Det Trafikverket gjort är att visa vad pengarna räcker till. Tyvärr räcker det inte.

Seko anser att Sverige behöver en modern höghastighetsbana och att det är en investering som regeringen bör låna pengar till.

-Om regeringen menar allvar med att få ett fossilfritt samhälle måste det bli en snabb utbyggnad. Det blir ingen större tidsvinst men det frigör utrymme för växande regionaltrafik och godstrafik. I dag är det för trångt på spåren.

Trafikverkets förslag innebär att nya spår byggs enbart för hastigheter på 250 kilometer i timmen och det ska ske etappvis. Den typen av spår byggs redan nu.

-Det kommer att stå klart om 40 år, då är risken att tekniken sprungit förbi oss för länge sen, säger Kristoffer Arvidsson Thornäng, utredare på Seko. Resten av Europa bygger för 320 kilometer per timme, då är det märkligt att vi inte gör det. Det är en brist. Hoppas att regeringen tänker om och återkommer med nya pengar.

Planerna på höghastighetsbanor har framförallt gällt sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Förutom höghastighetsbanor behöver den svenska järnvägen mer underhåll. Seko anser att det förslag till underhållsbudget som nu ligger är får liten.

-Det behövs mer pengar, säger Valle Karlsson. Målet för underhållet i den lagda planen är att bibehålla ”dagens funktionalitet”. Det finns inte en kotte som är nöjd med hur det ser ut i dag. Om människor ska välja tåg framför bil och flyg måste tåget bli mer tillförlitligt. Det är det argument jag ofta hör. Människor litar inte på att komma fram i tid.

Den nationella planen, som presenterades igår omfattar 622,5 miljarder kronor åren 2018 till 2019. Det är 100 miljarder mer än i nuvarande plan. Det är den ram regeringen satt. Planen är en sammanfattning av de prioriteringar som Trafikverket gör och förslaget ska nu ut på remiss. Beslut fattas under våren 2018.

Trafikverkets nationella plan

Höghastighetsbana med tåg som kör 250 kilometer per timme byggs etappvis.

Andra investeringar som Trafikverket föreslår är bland annat fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm, att första delsträckan på Norrbotniabanan byggs mellan Umeå och Skellefteå, sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, samt ytterligare en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle.

Planen innehåller även åtgärder för att höja bärigheten och säkra framkomligheten för tung trafik på vägar och broar, ökade axellaster på Malmbanan och investeringar för sjöfarten ibland annat farleden från Landsort till Södertälje.