Den 1 april förra året gick emellertid Gorthon Lines ihop med B&N Nordsjöfrakt och tog ett nytt namn: Transatlantic. Medan Gorthon Lines tillsammans med SJ fick betyget väl godkänt, fick B&N Nordsjöfrakt nöja sig med en stjärna och betyget godkänt tillsammans med Broström. Mitt emellan hamnade Concordia Maritime.
Det var nionde året i rad som Folksam granskat klimatarbetet inom 270 börsbolag och ytterligare 10 stora bolag. Av dem var sex företag i transportbranschen. Indexet är en sammanvägning av utsläppstrend, klimatarbete och kvalitet på utsläppsredovisning.