”Anständigt arbete till alla är hjärtefrågan för att utrota fattigdomen. Fackföreningsrörelsen vägrar att acceptera fler ursäkter i en värld där 50.000 människor dör varje dag som en följd av extrem fattigdom. Därför står vi upp för kravet på fler anständiga arbetstillfällen. Särskilda åtgärder krävs också för att tackla feminiseringen av fattigdomen. Kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland de allra fattigaste i världen.” skriver IFS generalsekreterare Guy Ryder idag.
I dag pågår aktiviteter på många platser jorden runt som stöd för världens fattiga. Förra året deltog 23 miljoner människor i olika aktiviteter.
En namninsamling pågår på internet: http://www.oct17.org/Sign-the-Call-to-Action.html
IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen, består av 304 medlemsorganisationer i 153 länder och representerar därmed 168 miljoner löntagare över hela jorden. Svenska medlemmar är LO, TCO och SACO.
IFS är också en av organisationerna bakom bildandet av Global Call to Action against Poverty (GCAP) år 2004.”