I januari i år berättade Sekomagasinet om ryska besättningsmän som blivit misshandlade och rånade i hemmet efter att ha fått ut lönefordran under en blockad i Uddevalla hamn. Misstankarna föll då på rederiet. (Misshandlade och rånade efter blockad 2006-01-19)
I London kom man överens om att rederiet ska deponera 160.000 kronor, det belopp som sjömännen rånades på, medan man fortsätter utreda händelserna.”