I den rapport om elavbrottet som Svenska Kraftnät publicerar idag konstaterar man att ”det egna engagemanget i och styrningen av underhållet kan behöva bli starkare genom ökad personell kapacitet”.
Svenska Kraftnät har lagt ut allt underhåll på entreprenad och under alla år har man lyckats pressa kostnaderna. Nu skriver man i rapporten att underhållskostnaderna inte kan förväntas minska mer.
Enligt Bertil Dahlsten är de redan för låga.
– Priserna är så pressade att entreprenörerna många gånger inte har råd att åka ut på löpande underhåll längre. Och Svenska Kraftnät har inte folk som kan följa upp att entreprenörerna gör sitt jobb.
Han tror att den frånskiljare i Horred, som var en av orsakerna till strömavbrottet, varit på väg att ge upp under en längre tid. Men att ingen upptäckt det.
– Varje gång vi har påtalat det här för Svenska Kraftnät har vi fått höra att det inte är några problem, att marknaden fungerar. Men nu har men tydligen ändrat sig.