– Det har växt fram en ledarskapsfilosofi inom SJ som gör det omöjligt för oss samverka. Framförallt handlar det om att ledningen kör sitt race och inte bryr sig om vad personalen och deras fackliga organisation tycker, säger Erik Johannesson, ordförande i SEKO:s företagsfack på SJ AB.