Det säger Helena Johansson, ombudsman på Seko Stockholm som förhandlat för den Sekoanslutna personalen på Riksbanken.
Förhandlingarna gäller frågan om lokalvård, tryckeri och trädgårdsmästeri ska läggas ut på entreprenad.

I förhandlingarna har man från fackligt håll begärt att få ta del av det underlag som ligger till grund för ledningens beslut att outsoursa lokalvården.
Men trots många påstötningar har arbetsgivaren inte kunnat presentera något underlag.
– Det är otroligt. De ska kunna räkna fram räntan i riket Sverige men klarar inte av att räkna ut vad den egna städningen kostar, säger Helena Johansson.

Förhandlingarna började i våras men har ännu inte kommit någon vart. Vid det senaste förhandlingstillfället lämnade arbetsgivaren förhandlingen och ville inte skriva något protokoll.
Den dåliga personalpolitiken på riksbanken är inget nytt utan har förekommit sedan länge.
– Man har inte haft några egentliga förhandlingar på lokal nivå på flera år, säger Helena Johansson.
Ledningens kränkande attityd mot personalen har gjort att många mår dåligt.
– Folk blir oerhört illa behandlade och många har ont i magen innan de ska vara med på en förhandling, säger Helena Johansson.
Situationen har gått så långt att i september begärde samtliga fack, Seko, ST och Jusek, ett särskilt möte med riksbankschefen Stefan Ingves för att diskutera situationen.

Det är främst den administrativa chefen Agneta Rönström som kritiken riktas emot.
Efter mötet med riksbankschefen hade man från fackligt håll uppfattningen att den administrativa chefen inte längre skulle delta i förhandlingarna, men vid nästa förhandlingstillfälle dök hon upp igen.
Det ledde till att samtliga tre fack begärde att förhandlingen skulle ajourneras.
Man tog på nytt kontaktade med Stefan Ingves som hänvisade till, Agneta Rönström. Agneta Rönström säger i en kommentar att hon inte har några problem med facken. Deras syn, att det inte förekommer några egentliga förhandlingar delar inte den administrativa chefen.