Tidigare hade kvinnorna rätt att gå i pension vid 60 år, medan männen hade en pensionsålder på 65 år. Uppgörelsen mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna innebär att rätten till den tidigare pensionen fasas ut och blir lika för bägge könen.
– Det är bra att man har hittat en lösning och att den inte är diskriminerande, säger Bengt-Erik Falck, ombudsman på Seko.
Avtalet börjar gälla 1 september i år och innebär att personal som varit anställd sedan 1 april 1991 och är födda senast år 1963 har möjlighet att gå i pension tidigare. Alla andras pensionsålder är 65 år.