Den så kallade ERB-pensionen gäller personal som tidigare arbetet vid Telia. När Flextronics tog över verksamheten följde möjligheten till ERB med genom ett övergångsavtal.
Men när Relacom senare tog verksamheten över efter Flextronics slopade man plötsligt möjligheten att välja pensionering vid 60 års ålder.
Efter att förhandlingarna både på lokal och central nivå avslutat i oenighet begär därför Seko att LO-TCO Rättsskydd ska driva frågan i Arbetsdomstolen.