– För att komma ur det här dödläget har vi beslutat att gå vidare genom att acceptera Postens tolkning, utan att erkänna att de har rätt.
Det säger Tom Tillman som är förhandlingsansvarig på Seko Posten.
– Om vi hade valt att stå på oss hade nästa steg varit att stämma till Arbetsdomstolen. Det hade inneburit en process på mellan sex och tolv månader till. Vår bedömning är att medlemmarna vill ha sin löneförhöjning nu.
Frågan om hur det lokala löneutrymmet ska räknas fram har varit en segdragen fråga inom Posten. Trots att avtalet skrevs redan i oktober har man inte lyckats nå enighet om tolkningen av det centrala avtalet.
Seko Posten hävdar att löneutrymmet ska beräknas som det gjorde förr, det vill säga att alla som ligger på sista steget i lönetrappan ska räknas in i underlaget för den lokala lönepotten.
Posten har valt en ny tolkning, där färre anställda räknas in. Posten menar att det inte är rimligt att de som får pengar enligt trappan också genererar pengar till lönepotten.
– Enligt våra beräkningar ger de olika sätten att räkna en skillnad på 10-15 miljoner per år för hela landet. Vår tolkning hade skapat ett större löneutrymme.
– Men man ska komma ihåg att lönehöjningarna i den nya trappan inte kostar något från lönepotten. Den är redan finansierad i det centrala avtalet. Vi tycker fortfarande att vi hade träffat ett bra avtal. Hade vi fått gehör för vår syn hade vi tyckt att det varit ännu bättre, det hade varit grädde på moset, säger Tom Tillman.
Förhandlingsdelegationens beslut att acceptera Postens tolkning innebär att de lokala löneförhandlingarna nu kan starta i stort sett omgående.