IMO har redan tidigare klassat Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde. Nu har Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige arbetat fram ett gemensamt förslag till hur man ytterligare kan reglera trafiken till sjöss i området. Ett förslag som även Ryssland stöder.
Förslaget går ut på att separera fartygstrafiken i Bornholmsgattet mellan Bornholm och den svenska kusten samt norr om den tyska ön Rügen. Därigenom räknar man med minska risken för kollisioner i de hårt trafikerade vattnen.
I dag finns en sådan separering av fartygstrafiken söder om Öland och Gotland.
Dessutom vill man förbjuda fartyg över brutto 500 förbjuds att passera över två områden med särskilt känslig havsmiljö; Norra Midsjöbanken och Hoburgs Bank.