Det visar en rapport om bemanningsläget i Kriminalvården. 2019 var 20 procent tillfälligt anställda, vid årsskiftet 2021 var siffran 30 procent. Orsaker är pandemin, överbeläggning och hög personalomsättning.

–Det är oerhört bekymmersamt. Förutom att det är otryggt för den enskilde att inte ha fast jobb, innebär det att vi har brist på kompetens. För att få fast jobb krävs utbildning, säger huvudskyddsombud Peter Ask.

”Positivt att det tas på allvar”

Ett problem är att visstidsanställda inte får utföra alla arbetsuppgifter, som till exempel att delge beslut av olika slag. Då ökar belastningen på ordinarie personal.

­–Utbildning och erfarenhet krävs också för att vi ska påverka och få klienterna att bryta ett negativt mönster. Det räcker inte att ha uniform, säger han.

Peter Ask tycker att det är positivt att Kriminalvården tar frågan på allvar och nu beslutat att göra något för att öka kompetensen och skapa fler fasta jobb.

Peter Ask, arbetsmiljöansvarig Seko Kriminalvård

I rapporten listas flera åtgärdsförslag. Till exempel att de som i dag är anställda på visstid och väntar på utbildning ska erbjudas fast jobb – om de anses lämpliga. På så sätt kan 1 000 visstidare erbjudas fast jobb. Andra åtgärder är att öka grundbemanningen med utbildad personal och att ändra kravprofilen. Samt öka attraktiviteten i yrket som kriminalvårdare.

Extra hög bemanning

–En ändrad kravprofil tror jag mycket på. Vi behöver få fler med olika bakgrund att söka jobb som kriminalvårdare, säger Peter Ask. Många söker till oss, men det räcker inte för att vi ska få in rätt personer.

Av rapporten framgår att anstalten och häktet i Gävle toppar listan på verksamheter som har hög andel visstidare. Här är den 50 procent. Huvudskyddsombudet Lars-Åke Ohlsson säger att det är ett problem, men han ser pandemin som den främsta förklaringen.

–Sjukfrånvaron har varit hög och det är svårt att genomföra utbildning, säger han.

Enligt Lars-Åke Ohlsson är den höga andelen visstidare även en effekt av att skyddsorganisationen fått igenom en extra hög bemanning för att klara en överbeläggning med cirka 30 platser.

Något han är nöjd med.

–På så sätt klarar vi sommaren. Vi är också överens om att vi som har utbildning ska stötta alla avdelningar och hoppa in där det behövs. Det har mötts positivt, säger han.

Hög personalomsättning

Även rapporten pekar på pandemin som en förklaring, liksom Kriminalvårdens överbeläggning som inneburit att fler måste anställas med kort varsel. På så sätt har andelen tillfälligt anställda ökat.

–Vi har också krävt en bemanning som gör att vi man undvika farligt ensamarbete. Riskerna ökar när det är trångt och när många saknar utbildning, säger Peter Ask.

–Vi har dessutom en hög personalomsättning, lägger han till.  

Något som Seko Kriminalvård brukar peka på som ett allmänt problem. Låga löner och dåliga arbetstider, med mycket helgtjänstgöring brukar vara skäl att lämna.

I Gävle är personalomsättningen normal, enligt Lars-Åke Ohlsson.

­–Vi hade problem för fyra fem år sedan. Inte i dag. De flesta som slutar fortsätter inom Kriminalvården.

Kriminalvårdens mål är att 90 – 95 procent av de anställda ska vara utbildade och att andelen inte ska sjunka under 70 procent. För att klara det och klara trycket från antalet intagna måste myndigheten rekrytera och utbilda 14 000 kriminalvårdare de närmaste tio åren.

Högst och lägst andel visstidsanställda 2021

Verksamhetsområde (häkte/anstalt) med högst andel i procent

  • Gävle 50,9
  • Storboda 49,9
  • Tillberga 48,2
  • Mariefred 46,4
  • Umeå 41,3

Verksamhetsområde (häkte/anstalt) med lägst andel i procent

  • Helsingborg 20,2
  • Tidaholm 19,8
  • Kristianstad 18,4
  • Västervik 15,2
  • Gotland 13,5