Statsminister Reinfeldt har tidigare talat om vikten av en dialog med facket Enligt Janne Rudén har den dialogen nu inletts i en ”krigszon”.
Rudéns kritik gäller sänkningen av ersättningen i a-kassan, höjningen av trafikförsäkringen, den slopade avdragsrätten för fack- och a-kassa, höjningen av egenavgiften till a-kassan och försämringar i sjukförsäkringen.
– Man kan kalla detta en omvänd Robin Hood-effekt, alltså att ta från fattiga och ge till rika. Jag tycker att detta är ett stort hån mot alla de människor som trott sig rösta på ett nytt arbetarparti, säger Janne Rudén som också säger nej till planerna på en utförsäljning av Teliasonera.