A-kassan ska finansieras till 44 procent av staten i regeringens förslag. Till skillnad från det nuvarande arbetslöshetssystem som finansieras till 90 procent av staten. Det leder inte bara till höjda a-kasseavgifter för den enskilde utan också stora förändringar av hur hela arbetsmarknaden fungerar anser LO:s chefsekonom Dan Andersson.
– Det blir en stor social rörelse som vi inte kan överblicka, säger han.
Enligt LO finns det många oklarheter i regeringens förslag om hur a-kassan ska utformas, en fråga är bland annat hur ett obligatoriskt medlemskap i a-kassan ska fungera?
Samtidigt oroar sig LO för att den sänkta a-kasseersättningen ska leda till sänkta löner och sänkt socialbidrag på sikt. Det skulle i sin tur leda till fler som lever under fattigdomssträcket.