Bäst går det för Vattenfall och LKAB, men även Akademiska hus, SJ och Teracom visar bra resultat. Sammanlagt 25 företag har förbättrat sitt resultat jämfört med 2004.
Statens aktieinnehav minskade något i värde, främst på grund av att aktiekursen för Telia Sonera gick ner med 6 procent.