Företaget har tidigare sagt upp avtalet som innebär att anställda som har sin tjänstebil hemma och sedan reser ut på jobb innan arbetstiden börjat, fått ekonomisk kompensation för detta.
– Vi uppmanar våra medlemmar att inte ta hem tjänstebilarna om Relacom håller fast vid att de anställda inte ska få ersättning för resor utanför arbetstiden. Istället får företaget skaffa fram platser vid arbetscentralerna där bilarna kan placeras. Det säger Sölve Grönlund från Sekofacket vid Relacom.
Uppmaningen har fått till följd att Relacom beslutat att förändringen, som var tänkt att träda i kraft den 15 januari, nu har flyttats till den sista januari.
Nästa förhandlingstillfälle är ännu inte bestämt.