Idag presenterades en statlig utredning om obligatorisk a-kassa. Obligatoriet kommer, om förslaget går igenom, införas 2010 och ska omfatta dem som inte är med i någon annan a-kassa och tjänar över 110 000 kronor om året.
   Avgiften förslås motsvara den högsta avgiften till de vanliga a-kassorna. I dag är den summan 433 kronor i månaden. För arbetslösa föreslås att avgiften ligger 300 kronor lägre.
   – Det är fullt möjligt att genomföra en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med ökad trygghet för alla som inte är med i en arbetslöshetskassa och samtidigt ha kvar dagens arbetslöshetskassor. Jag bedömer att arbetslöshetskassorna kommer att få många fler medlemmar om förslagen genomförs, säger regeringens utredare Sören Öman.
   Men Sekos ordförande Janne Rudén sågar förslaget som han kallar korkat.
   – Jag ser mycket hellre sänkta avgifter än ett obligatorium. Även om vi kan sänka avgiften nu så är den alldeles för hög. Vi måste värna de fackliga kassorna och då måste vi ha en avgift som alla har råd med.
   Avgiften till Sekos a-kassa sänks med 147 kronor i månaden från den 1 juli. Från 340 till 193 kronor i månaden. Det beror på ett nytt system där avgiften kopplas till arbetslösheten i a-kassans branscher. För Sekos del har utbetalningarna minskat med en tredjedel jämfört med 2007 eftersom arbetslösheten inom förbundets verksamhetsomåden sjunkit kraftigt de senaste 18 månaderna.
   Samtidigt som utredningen om ett obligatorium presenteras får regeringen skarp kritik för de kraftiga höjningarna av avgifterna till a-kassan.
   Reformerna av a-kassans finansiering är ett misslyckade som helt i onödan minskat anslutningen till a-kassan. Vid nästa lågkonjunktur kommer många arbetslösa att stå utan försäkringsskydd”, skriver Finanspolitiska rådet, en myndighet som oberoende ska granska regeringens finanspolitik, i en ny rapport.”