Den intagna hade tillsyn varje kvart och upptäcktes därför relativt snabbt av personalen. Mannen var vid liv när han fördes till sjukhus men han avled under lördagen.
Med anledning av de många självmorden ska nu Kriminalvården snabbutbilda all personal i självmordsprevention innan sommaren. Samtliga anställda ska genomgå en utbildning i bland annat hur man ska agera om en intagen har hängt sig.
Dessutom ska ett team som leds av Lars-Åke Pettersson, tidigare chef på Kronobergshäktet gå igenom omvårdnadsrutinerna och självmordspreventionen på samtliga häkten. Teamet ska bland annat titta på hur medicinska bedömningar och rekommendationer får genomslag i det dagliga arbetet.
– Det är bra att Kriminalvården reagerar och agerar på de ökande självmorden men det som görs är inte tillräckligt. Man missar den viktigaste åtgärden: att snabbt öka bemanningen närmast de intagna. Om inte personalen får mer tid att lägga ner på varje intagen i kris tror jag att problemet kommer att fortsätta, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko.