Regeringen ska senare i vår lägga fram en proposition om inriktningen av det framtida försvaret. ÖB:s underlag är en del av det arbetet.
Nya u-båtar kan betyda arbete för Karlskronavarvet.
– Det är positivt att ÖB vill ha nya u-båtar och fartyg, säger Erik Karlsson, Seko:s ordförande på Karlskronavarvet. ÖB har ju inga pengar så det är lång väg att gå innan det blir några nya jobb för Seko:s medlemmar.
Kockums, som bland annat tillverkar u-båtar, har varslat 250 anställda om uppsägning, varav 130 i Karlskrona, på grund av sämre orderingång. Om regeringen går på ÖB:s linje och säger ja till nya u-båtar kanske jobben kan räddas.
– ÖB:s förslag förändrar inget i nuläget. Vi förhandlar vidare med arbetsgivaren. I bästa fall blir det en order. Då tar det mellan två och tre år innan en konstruktionsorder gör att vi kan knacka plåt, säger Erik Karlsson.
Det är Försvarets materielverk som beställer eventuella u-båtar till försvaret. FMV och Kockums inledde ett gemensamt arbete för att ta fram en ny modell i december 2007.
– Det arbetet har inte avbrutits av regeringen, vilket man kan tolka som att arbetet kan fortsätta. Å andra sidan krävs ett beslut från regeringen om finansieringen innan vi kan gå vidare, säger Ulf Lindström, pressansvarig på FMV.
Det är inte givet att en u-båtsorder går till Kockums. FMV ska göra konkurrensupphandlingar i normalfallet. Om regeringen anser att det är angeläget att ha den särskilda kompetensen kvar i Sverige kan försvaret göra en direktupphandling av Kockums.