Det var i början på december som regeringen beslutade om nya löner för Sveriges alla generaldirektörer. I snitt fick man 4,4 procent och de nya lönerna gäller från den 1 april i år.
bjorn.forsberg@seko.se

HÄR ÄR LISTAN ÖVER GD:ARNAS NYA LÖNER

Namn Titel Myndighet    Ny lön 04-04-01 kr/månad
Ingemar Skogö GD Vägverket 119 000
Bo Bylund GD Banverket 107 000
Mats Sjöstrand GD Skatteverket 102 000
Håkan Syrén ÖB Försvarsmakten 99 000
Lars Rekke GD Luftfartsverket 97 500
Ingrid Bonde GD Finansinspektionen 89 000
Jan-Olov Selén GD Sjöfartsverket 86 100
Thomas Franzén GD Riksgäldskontoret 86 000
Kerstin Wigzell GD Socialstyrelsen 84 500
Anders Eriksson GD Kammarkollegiet 83 000
Gunnar Alvan GD Läkemedelsverket 79 400
Svante Öberg GD Statistiska centralbyrån 79 000
Nils Gunnar Billinger GD Post-och telestyrelsen 78 000
Bo Jonsson GD Statens fastighetsverk 77 000
Yvonne Gustafsson GD Ekonomistyrningsverket 76 000
Hans Jacobsson GD Premiepensionsmynd 76 000
Lena Jönsson GD Lotteriinspektionen 73 000
Alf Nilsson ÖD Skatteverket 70 000
Knut Rexed GD Statskontoret 70 000
Sören Häggroth GD Fortifikationsverket 69 000
Jane Cederqvist GD Regeringskansliet 69 000
Lars-Eric Ericsson GD Regeringskansliet 69 000
Marie Hafström GD Kustbevakningen 68 000
Agneta Norén GD Statens pensionsverk 68 000
Jan Landahl GD Regeringskansliet 65 000
Lars Magnusson GD St. bostadskreditnämnd 65 000
Kerstin Wallin GD Glesbygdsverket 65 000
Kerstin Borg Wallin GD Stat. kval. och komp. råd 65 000
Göran Ekström

ÖD

Tullverket 64 000
Hans Lindblom

ÖD

Statistiska centralbyrån 60 000
Jan-Olof Lind

ÖD

Försvarets materielverk 59 000
Mats Ekdahl GD Styr.för psyk.försv. 56 500
Hans Lingqvist

ÖD

Kustbevakningen 55 000
Lennart Gustafsson GD Regeringskansliet 54 000
Torbjörn Cruth

Dir

Handelsflottans kultur och fritidsråd 50 000