I höstas krävde Lars Dahlberg, socialdemokratisk andre vice ordförande i SL, att Veolia skulle uteslutas från upphandlingen då företaget bryter mot internationell rätt genom att bygga infrastruktur på ockuperad mark.
   Det visade sig då att svensk upphandlingslagstiftning gick före internationell rätt och att de borgerliga partierna sade sig inte vilja göra politiska ställningstaganden i upphandlingen.
   – Jag har tidigare krävt att den moderata ordföranden i SL, Christer Wennerholm, ska visa politiskt mod och agera för att hindra Veolia från att delta i upphandlingen. Men det är uppenbart att mänskliga rättigheter och internationell rätt inte är prioriterat för moderaterna och de övriga borgerliga partierna, säger Lars Dahlberg.
   Han ska nu lägga fram en motion om en skärpning av reglerna för att undvika liknade situationer i framtida upphandlingar.
   – Allt fler av de företag som lägger anbud på SL:s verksamheter är stora multinationella företag. Det innebär att SL måste se över upphandlingsreglerna så att företag som lägger anbud inte bedriver verksamhet som kränker mänskliga rättigheter eller strider mot internationell rätt, säger Dahlberg.
   Seko har redan för ett par år sedan uppmärksammat Veolias inblandning på ockuperad mark och krävt att företaget ska dra sig tillbaka.
   – Vi blandar inte in upphandlingen i det här, men i övrigt delar vi Lars Dahlbergs åsikt att Veolia ska dra sig ur spårvägsbygget. Vi kommer att fortsätta driva frågan mot Veolialedningen, men utan att villkora tunnelbaneupphandlingen, säger Sekos ombudsman Lasse Eriksson.
   Även miljöpartiet och vänsterpartiet agerar för att påverka Veolia.
   Gunilla Roxby Cromvall (v) och Yvonne Blombäck (mp) som sitter i SL:s styrelse kräver att Veolia ska ta sitt etiska ansvar.
   ”Vi kan, som representanter i SL:s styrelse, inte låta anbudet för driften av Stockholms tunnelbana gå till ett företag som bryter mot folkrätten och den policy som slagits fast av styrelsen.” , skriver de två i en debattartikel i Svenska Dagbladet.