Avtalet handlar om hur kostnaderna för tågunderhåll skulle fördelas mellan SL och Connex – där han är anställd idag. SL menar att Gunnar Schön överskred sina befogenheter när han tecknade avtalet.
Åklagaren har ännu inte tagit beslut om att inleda en förundersökning.

anita.fors@seko.se