– Målet är att halvera den totala sjukfrånvaron på 18 månader. Nu ser vi att sjukfrånvaron sjunker för varje månad och i juli var den nere 6.3 procent, säger SJ:s personaldirektör Peter Blomqvist.
Projektet har vänt sig till alla långtidssjukskrivna och de som har många korttidssjukskrivningar. Man har underlättat kontakterna med myndigheter och haft ett nära samarbete med läkare, sjukgymnaster och psykologer. De vanligaste rehabiliteringsinsatserna har varit hälsocoachning och kognitiv beteendeterapi.
Friskvårdssatsningen kommer att fortsätta och ska utvärderas under våren 2007.